JR East – Limited Express trains

Chuo Main Line, Shin’etsu Main Line

Azusa
Shinjuku to Matsumoto

 

 

 

 

 

Asama

Ueno to Nagano and Naoetsu

 

 

 

Kaiji

Shinjuku to Kofu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noto, Hakusan

Ueno to Kanazawa

 

 

 

Moonlight Echigo

Shinjuku to Niigata

 

 

 

 

 

 

 

Sobu Line, Narita Line, Sotobo Line

Sanzami

Tokyo or Shinjuku to Kimitsu or Tateyama

 

 

 

Shiosai

Tokyo or Shinjuku to Choshi

 

 

 

Wakashio 

Tokyo to Kazusa-Ichinomiya or Awa-Komogawa

 

 

 

Ayame

Tokyo to Kashima-Jingu and Choshi via Sawara

 

 

 

Marine Wiew Maihama

Koganei to Tokyo via the Keiyo Line

 

 

 

 

 

Tohoku Main Line, Joban Line

Hitachi

Ueno to Sendai

 

Nikko, Yasuragi Nikko

Shinjuku to Tobu-Nikko

 

 

 

 

 

Shuttle Express “Viva Aizu”

Koriyama to Aizu-Wakamatsu or Kitakata

 

 

 

Tsugaru Line

Hakucho

Shin-Aomori to Hakodate

 

 

Ou Main Line

Kaomoshika

Akita to Aomori

 

 

 

 

 

Uetsu Line, Shin’etsu Main Line, Hokuriku Main Line

Inaho

Niigata to Sakata and Akita

 

 

 

Hokuetsu

Niigata to Kanazawa

 

 

 

Kubikino

Niigata to Arai

 

 

 

Minori

Niigata to Takada

 

 

 

 

 

Various charter trains